Prohlášení uživatele korpusů ÚČNK

Každý zájemce o plný přístup k Českému národnímu korpusu musí potvrdit prohlášení, ve kterém se zaváže, že data získaná z korpusu nepoužije ke komerčním účelům. Toto prohlášení je možné vyplnit a odeslat pomocí elektronického formuláře.


Dohoda pro dárce textů

S dárci textů uzavíráme dohodu, ve které se zavazujeme, že získané texty nepoužijeme ke komerčním účelům. Dohodu si také můžete stáhnout ve formátech: MS Word (doc), LibreOffice (odt) nebo PDF.