Doktorské postgraduální studium

Obor: matematická lingvistika

Studijní obor v rámci studijního programu: 7310V filologie
Typ a forma studijního programu: denní a kombinované studium

Kreditní systém doktorského studia platný od 2010/2011


Název atest. hod./sem. kredity místnost čas
Doktorský seminář I: Korpusová lingvistika – teorie a praxe
Z 2/ZS
3
pracovna
ÚČNK
čt
12.30-14.00
Doktorský seminář II: Korpusová lingvistika – otázky a aplikace
Z 2/LS
3 pracovna
ÚČNK
čt
12.30-14.00
Doktorský seminář III - IV: Problémy korpusové lingvistiky
Z 2/ZS, LS 3 pracovna
ÚČNK
út
13:00-15.00
Doktorský seminář V - VI: Programování pro korpusovou lingvistiku
Z 2/ZS, LS 3
pracovna
ÚČNK
st
9:10-10.45
Oborová zkouška z předmětů užší vědecké specializace
Zk
2/ZS, LS 10
po domluvě
 
Korpusová lingvistika (zkouška)
Zk 2/ZS, LS 5
po domluvě  
Lexikologie (zkouška)
Zk 2/ZS, LS 5
po domluvě  
Obecná lingvistika (zkouška)
Zk 2/ZS, LS 5
po domluvě  
Základní matematické metody v lingvistice Zk 2/ZS, LS 5
po domluvě  

Charakteristika studijního oboru

Matematická lingvistika je integrovaný obor navazující na ukončené studium zpravidla některého filologického oboru, jehož předmětem je formalizované zpracování přirozených jazyků, a to zvláště na korpusových datech. Význam tohoto oboru s růstem obsahu informací a jazykových dat stále roste a je po něm poptávka v různých oborech.

Předmětem oboru matematická lingvistika je popis jazyka matematickými metodami. Může jít o metody symbolické (algebraické, formální) nebo o využití statistiky, případně o kombinaci těchto metod. Další oblastí matematické lingvistiky je lingvistika korpusová, která se zabývá přípravou a využitím elektronických textových korpusů.

Na obor matematická lingvistika se mohou hlásit nejen absolventi filozofických a matematických či informatických fakult, ale i absolventi technických vysokých škol se zaměřením na informatiku.

Pracoviště UK, kde lze matematickou lingvistiku studovat:

Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu v programu matematická lingvistika

Zájemci nechť sledují stránku Přijímací řízení na webu Filozofické fakulty UK.

Profil absolventa

Absolvent bude vybaven rozsáhlými znalostmi v oblasti počítačového zpracování jazyka: získá především přehled o jazykovědě a možnostech jejího matematického (a speciálně počítačového) zpracování. Novými formálními pohledy a metodami obohatí své znalosti cizích jazyků a češtiny. Dokáže v budoucnu pracovat kdekoli tam, kde se pracuje s texty přirozeného jazyka uloženými na počítači.

Program studia a jeho cíle

Obor se dělí na dvě hlavní větve:

1. korpusová lingvistika, lexikologie a lexikografie
Zaměření na různorodou analýzu jazyků na jazykových korpusech.
2. formální gramatické teorie, algebraická a formální lingvistika
Zaměření na studium struktur přirozeného jazyka prostřednictvím formálních metod.

Podrobnější informace o studijním oboru matematická lingvistika naleznete zde.

Složení oborové rady:

Aktuální složení oborové rady naleznete v Informačním systému Univerzity Karlovy.