Granty, sponzoři

Přidělené granty

Logo MŠMT

Český národní korpus (LM2015044; 2016-2019)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI

ÚČNK v rámci tohoto projektu usiluje o extenzívní a kontinuální datové pokrývání češtiny (a dalších jazyků ve srovnání s ní) a cíleně tak buduje bázi pro základní i aplikovaný výzkum. Konkrétě jde především o:

PRVOUK

Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově č. P11 Český národní korpus, podprogram Český národní korpus.

Již ukončené granty