Pracovní kolektiv

Ředitel Mgr. Michal Křen, Ph.D.
Zástupce ředitele doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.
Tajemnice Ing. Lucie Nováková

Čestná afiliace

prof. PhDr. František Čermák, DrSc.

Profesor


prof. PhDr. Karel Kučera, CSc.

Lingvistická sekce

Mgr. Anna Čermáková, Ph.D. (vedoucí)

Mgr. Lucie Chlumská, Ph.D.

Mgr. Dominika Kováříková, M.A., Ph.D. (na rodičovské dovolené)

Mgr. Michal Škrabal, Ph.D.

Komputační sekce

Mgr. Pavel Vondřička, Ph.D. (vedoucí)

Tomáš Čapka

Mgr. Jan Kocek

Ing. Tomáš Machálek

Pavel Procházka

Michal Štourač

Sekce mluvených korpusů

PhDr. Marie Kopřivová, Ph.D. (vedoucí)

Mgr. Lucie Benešová (na rodičovské dovolené)

Mgr. Hana Goláňová, Ph.D.

Mgr. Petra Poukarová

Mgr. et Mgr. Zuzana Komrsková

Mgr. David Lukeš

Mgr. Martina Waclawičová (na rodičovské dovolené)

Sekce diachronních korpusů

Mgr. Martin Stluka, Ph.D. (vedoucí)

Mgr. Anna Řehořková

Sekce lingvistické analýzy a anotace

Mgr. Tomáš Jelínek, Ph.D. (vedoucí, ÚTKL)

RNDr. Milena Hnátková, CSc. (ÚTKL)

doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. (ÚTKL)

RNDr. Hana Skoumalová, Ph.D. (ÚTKL)

Sekce paralelních korpusů


Ing. Alexandr Rosen,  Ph.D. (vedoucí, ÚTKL)

PhDr. Michala Adamová (na rodičovské dovolené)

Bc. Martin Vavřín

Mgr. Adrian Jan ZasinaDoktorandi


PhDr. Ana Adamovičová

Mgr. Lin Hsueh-Chi

PaedDr. Ilona Starý Kořánová

Mgr. David Lukeš

Mgr. Jiří Mácha

Mgr. Michaela Paldusová

Mgr. Petr Plecháč, Ph.D.

Mgr. Petra Poukarová

PhDr. Olga Richterová

Mgr. Anna Řehořková

Tatiana Timoščenko

Mgr. Jiří Václavík

Mgr. Adrian Jan Zasina