Konzultační hodiny pracovníků ÚČNK

Doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D. čtvrtek 9:00 – 10:00
hlavní budova, m. č. 3
Prof. PhDr. František Čermák, DrSc. středa 13:00 – 14:00 ÚBS, Nám. Jana Palacha 2, místnost číslo 418
Mgr. Anna Čermáková, Ph.D.
středa  9:30 – 10:30
ÚČNK
Mgr. Lucie Chlumská čtvrtek  9:30 – 11:00*
ÚČNK
PhDr. Marie Kopřivová, Ph.D. pondělí 10:00 – 11:00 ÚČNK
Mgr. Michal Křen, Ph.D. středa 14:00 – 15:00 ÚČNK
Prof. PhDr. Karel Kučera, CSc. úterý 11:00 – 12:30 ÚČNK

* Nejlépe domluvit termín konzultací e-mailem.

Po předchozí dohodě lze konzultovat i mimo konzultační hodiny.