Spolupráce

Bohemistická a lingvistická pracoviště FF UK Praha:
Ústav teoretické a komputační lingvistiky
Ústav bohemistických studií
Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Další spolupráce:
Fakulta elektrotechnická ČVUT, katedra počítačů, Praha
Fakulta informatiky MU Brno
Městská knihovna v Praze (spolupráce na projektu Karel Čapek on-line)
Pedagogická fakulta MU Brno
Slezská univerzita v Opavě
Slovanský ústav AV ČR Praha
Technická univerzita v Liberci
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Palackého v Olomouci
Ústav českého jazyka a slovanské jazykovědy FF MU Brno
Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK Praha
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro jazyk český AV ČR Praha
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita v Plzni

Mezinárodní spolupráce:
Department of Slavic Languages, Brown University (Needle-in-a-Haystack Method)
Faculty of Philology and Arts, Saint-Petersburg State University
Faculty of Philosophy and Literature, University of Granada
Institut fűr deutsche Sprache, Mannheim
Institut für Slavistik, Universität Regensburg
Instituto di Linguistica Computazionale Pisa
Instytut Podstaw Informatyki PAN
Instytut Slawistyki PAN
Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV Bratislava
Linguistic Modelling Department, Bulgarian Academy of Sciences
Serbski institut
Slavisches Seminar der Universität Tübingen
Universität Stuttgart
University of Amsterdam
University of Birmingham

Účast v projektech:
CLARIN
IMPACT
NAKI (Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity Ministerstva kultury ČR)