AplikaceAplikace
Jste studentem nebo zaměstnancem univerzity či jiné výzkumné organizace? Můžete použít institucionální přihlášení (SSO Shibboleth) bez registrace.
Prohlášení uživatele korpusů ÚČNK
UživatelNásledující údaje potřebujeme pro naši vlastní evidenci a pro vykazování souhrnných statistik poskytovatelům dotace. Správným vyplněním formuláře pomůžete projektu v další existenci.Novinky zasíláme maximálně dvakrát ročně. Obsah si můžete prohlédnout v archivu novinek.

Organizace (fakulta a univerzita / instituce)

Přihlašovací údaje

Zde si můžete zvolit uživatelské jméno. Může obsahovat pouze malá písmena anglické abecedy, číslice, tečku, pomlčku a podtržítko. Uživatelské jméno musí být minimálně 2 a maximálně 25 znaků dlouhé.


Zvolte si heslo (minimálně pět znaků). Toto heslo bude sloužit pro přístup ke korpusům ÚČNK.


Napište heslo znovu pro potvrzení.

Závazné podmínky pro zřízení přístupu ke korpusům ČNK
  1. Zavazuji se, že přístup ke korpusům a dalším zdrojům ČNK použiji výhradně ke studijním, výzkumným, pedagogickým a podobným nekomerčním účelům.?
  2. V případě publikování konkordancí, kolokací, frekvencí nebo jakýchkoli jiných údajů získaných na základě některého z korpusů ČNK uvedu jako jejich zdroj příslušný korpus a další relevantní práce. Použitá citace přitom nesmí být delší než 100 slov souvislého textu.
  3. Vědecké a kvalifikační práce vytvořené s využitím zdrojů ČNK (korpusů, nástrojů, textů atp.) zanesu do Repozitáře vědeckých publikací založených na ČNK (Biblio).
  4. Přístup ke korpusům ČNK je nepřenosný a je poskytován na omezenou dobu s možností dalšího prodloužení.? ČNK si vyhrazuje právo přístup kdykoliv omezit nebo zrušit.